Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Iosif Veniamin Blaga
Iosif Veniamin Blaga
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
67.02%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 67.02% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.25% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 Jun 2012, 10:54
1885480DA*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27 Mar 2012, 12:07
1814112DA*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 27 Mar 2012, 12:05
1214860DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal) 21 Feb 2012, 13:00
815071Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind desfăşurarea activităţii de picnic 21 Feb 2012, 12:58
1550100Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Nov 2011, 12:44
166606NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 22 Nov 2011, 11:57
12716391DA*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 11:52
13216820Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz 22 Nov 2011, 11:30
13515421Ab*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare 08 Nov 2011, 12:56
13810441NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 08 Nov 2011, 12:49
12711743NU*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 08 Nov 2011, 12:48
14610441Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 12 Oct 2011, 11:29
14511940NU*
14.12810320NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011 24 May 2011, 11:35
15013288Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 17 May 2011, 11:23
14911440DA*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate 17 May 2011, 11:21
133271043Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 17 May 2011, 11:15
12814510DA*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 17 May 2011, 11:13
12714430DA*
20.
Vot final: None 17 May 2011, 11:00
15112601NU*
21.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 19 Apr 2011, 10:51
13711741NU*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 05 Apr 2011, 10:51
15112211NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 05 Apr 2011, 10:51
15012622NU*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 05 Apr 2011, 10:49
14712811NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002, privind Statutul Poliţistului 01 Mar 2011, 12:49
15211122NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (EUROPOL) 01 Mar 2011, 11:57
15711912NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare 22 Feb 2011, 12:25
16110921NU*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici 22 Feb 2011, 12:22
16111230NU*
29.1086181NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 23 Nov 2010, 13:28
2014061DA*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul Iaşi 23 Nov 2010, 13:28
170120NU*
32.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 23 Nov 2010, 12:30
616570DA*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 16 Nov 2010, 13:42
16145140DA*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 16 Nov 2010, 13:41
19143121DA*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 16 Nov 2010, 13:33
1915260DA*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 16 Nov 2010, 13:32
15147131DA*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 19 Oct 2010, 11:47
16211440NU*
38.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului Unic) 19 Oct 2010, 11:32
13115050DA*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:28
239521NU*
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 12 May 2010, 10:47
2217141DA*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 21 Apr 2010, 10:57
11913852DA*
42.
Vot final: None 23 Mar 2010, 14:51
10511564-*
43.
Vot final: None 23 Feb 2010, 11:47
13512020NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 16 Feb 2010, 12:01
2145661NU*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 16 Feb 2010, 12:00
266610NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru acordarea de tichete cadou pentru pensionari 16 Feb 2010, 11:57
14812342NU*
47.
Vot final: None 16 Feb 2010, 11:42
2105121NU*
48.
Vot final: Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei 27 Oct 2009, 11:40
1892282NU*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 29 Sep 2009, 10:45
120109100NU*
50.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa 29 Sep 2009, 10:40
17617402Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Blaga Iosif Veniamin”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 16, Orăştie, Judeţul Hunedoara
Flux RSS   Declarații
11 Sep
2012
: Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Înainte de a vă citi declaraţia politică, aş vrea să fac o afirmaţie, auzind o serie de declaraţii politice înaintea mea, vreau s... 
12 Mar
2012
: Domnule preşedinte, În primul rând, vreau să mulţumesc ministerului pentru răspunsul acordat şi aş vrea să vă spun că am convingerea că la nivelul Ministerului Administraţiei şi Int... 
06 Mar
2012
: Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnule preşedinte, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o: "Lumea în care am trăit şi trăim." Am convingerea că nu puţini şi nu de puţine ori... 
21 Feb
2012
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează: "Mina Certej, obiectiv de interes local, de ce nu şi de interes naţional?!" În urma unei întâlniri... 
29 Nov
2011
: Bună dimineaţa! Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi şi colege care aţi mai rămas, Declaraţia politică de astăzi este intitulată: "Familia - instituţie fundamentală a socie... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.