Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Marian Cristinel Bigiu
Marian Cristinel Bigiu
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
26.59%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 26.59% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 1.68% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 21 Jun 2012, 07:39
75730DA
2.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 08 May 2012, 09:20
779170DA
3.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:32
98330DA
4.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România şi Republica Arabă Siriană semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:30
93580DA
5.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:04
504340DA
6.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:03
563711NU
7.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14, alin.(4), lit.a 21 Dec 2011, 12:02
504500NU
8.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 21 Dec 2011, 12:01
484900DA
9.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 21 Dec 2011, 12:00
474711DA
10.
vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 21 Dec 2011, 11:58
474521DA
11.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 21 Dec 2011, 11:57
92121DA
12.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2011 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legii nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 Dec 2011, 11:56
91410DA
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 21 Dec 2011, 11:54
425130DA
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 21 Dec 2011, 11:53
465001DA
15.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2011 privind aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 21 Dec 2011, 11:51
494700NU
16.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 21 Dec 2011, 11:50
445000DA
17.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 21 Dec 2011, 11:49
514011NU
18.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2011 pentru organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 21 Dec 2011, 11:47
415012DA
19.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" 21 Dec 2011, 11:42
94111DA
20.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
95210DA
21.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
831120DA
22.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenţei 21 Dec 2011, 11:38
771810NU
23.
raport de respingere: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 21 Dec 2011, 11:37
91000DA
24.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată 21 Dec 2011, 11:36
404930DA
25.
Vot final: Proiect de lege pentru completarea Codului Penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 19 Dec 2011, 17:29
803110DA
26.
Vot final: Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 15 Dec 2011, 09:52
108300DA
27.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:20
104500DA
28.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:19
110410DA
29.
Vot final: Proiect de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate 06 Dec 2011, 11:18
486220DA
30.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:18
496300DA
31.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare 06 Dec 2011, 11:16
010821NU
32.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 06 Dec 2011, 11:13
113010DA
33.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 06 Dec 2011, 11:12
108110DA
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.237, alin(1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 06 Dec 2011, 11:11
103431DA
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.48 din Legea nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 06 Dec 2011, 11:10
111020DA
36.
Vot final: Proiect de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 06 Dec 2011, 11:09
624720NU
37.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate de acest elicopter 06 Dec 2011, 11:08
109100DA
38.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române 06 Dec 2011, 11:07
102210DA
39.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 06 Dec 2011, 09:57
90000DA
40.
Solicitare de retragere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 06 Dec 2011, 09:25
68011DA
41.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 09 Nov 2011, 10:51
574950NU
42.
Vot final: Proiect de lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere 09 Nov 2011, 10:51
663550DA
43.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice 09 Nov 2011, 10:50
584940NU
44.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 09 Nov 2011, 10:49
555121NU
45.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 09 Nov 2011, 10:48
565030NU
46.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil 09 Nov 2011, 10:45
565230NU
47.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 09 Nov 2011, 10:41
763240DA
48.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere până la sfârşitul anului 2011 09 Nov 2011, 10:39
565130NU
49.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative 09 Nov 2011, 10:38
99031DA
50.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii 09 Nov 2011, 10:38
743230DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -1 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.