Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Eugen Bădălan
Eugen Bădălan
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
73.83%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 73.83% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.02% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 19 Jun 2012, 08:49
7817460NU*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 20 Dec 2011, 12:07
1109621Ab*
3.
PLx 608/10/11 A - vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării 15 Nov 2011, 16:12
122132102DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 08 Nov 2011, 12:49
12711743NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycée Français Anna-de-Noailles" 12 Oct 2011, 12:00
2331362NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava 12 Oct 2011, 11:56
1469951NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii şi a mentenanţei pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute de Societatea de "Îmbunătăţiri Funciare"-SA 17 May 2011, 11:33
13612011NU*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 17 May 2011, 11:32
13912021NU*
9.
Declaratie A - Vot final: None 29 Mar 2011, 11:39
142110257DA*
10.
Vot final: None 01 Mar 2011, 13:24
1776732Ab*
11.
PLx 544/09/2010 A - vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 23 Dec 2010, 08:38
213021-*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 05 May 2010, 11:06
143111191NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 21 Apr 2010, 11:05
13411690Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 21 Apr 2010, 10:52
251431Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 23 Mar 2010, 14:53
2092120NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici 16 Feb 2010, 12:03
268431-*
17.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 16 Feb 2010, 11:59
246422-*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 09 Feb 2010, 11:54
2007241NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 15 Dec 2009, 11:41
179431NU*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 27 Oct 2009, 11:40
210442NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.