Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Attila Varga
Attila Varga
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
61.54%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 61.54% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.79% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind desfăşurarea activităţii de picnic 21 Feb 2012, 12:58
1550100Ab*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 17 May 2011, 11:14
12314422DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Mar 2011, 11:08
6319672Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 01 Mar 2011, 12:18
272612NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 01 Mar 2011, 12:17
13913075NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 01 Mar 2011, 12:14
12315043-*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 01 Mar 2011, 12:10
12715221DA*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 16 Nov 2010, 13:24
1015841DA*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 19 Oct 2010, 11:45
15811841NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului Unic) 19 Oct 2010, 11:32
13115050DA*
12.33158819Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 21 Apr 2010, 10:57
11913852DA*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 23 Mar 2010, 14:53
2092120DA*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 15 Dec 2009, 11:43
196331-*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei 29 Sep 2009, 10:42
19712103Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 12 May 2009, 10:15
1545461-*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale 12 May 2009, 10:11
1663511-*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind regimurile matrimoniale 12 May 2009, 10:10
1564502-*
20.
Vot final: Propunere legislativă privind organizarea învăţământului teologic superior de cult islamic 12 May 2009, 10:07
1662644Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul proprietăţii 12 May 2009, 09:59
1534673DA*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei 12 May 2009, 09:55
1465171DA*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 12 May 2009, 09:50
202871-*
24.
Vot final: Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor 12 May 2009, 09:50
200753-*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar 12 May 2009, 09:37
1634241Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani 10 Mar 2009, 10:41
229040Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD 17 Feb 2009, 10:43
210141Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.