Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Crin Antonescu
Crin Antonescu
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
6.06%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 6.06% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 3.51% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 21 Jun 2012, 07:39
75730DA
2.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 08 May 2012, 09:20
779170DA
3.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:32
98330DA
4.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România şi Republica Arabă Siriană semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:30
93580DA
5.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:28
7911103DA
6.
Vot final: Proiect de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazi, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti 22 Jun 2011, 10:42
90531DA
7.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţã nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 22 Jun 2011, 10:41
96711DA
8.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroasă şi etichetarea produselor textile 22 Jun 2011, 10:40
100121DA
9.
vot final: Propunere legislativă privind protecţia persoanelor de interes public 22 Jun 2011, 10:40
465331DA
10.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 22 Jun 2011, 10:38
594122NU
11.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 22 Jun 2011, 10:38
95431DA
12.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere 22 Jun 2011, 10:36
100231DA
13.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 22 Jun 2011, 10:36
594811NU
14.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 22 Jun 2011, 10:35
941211DA
15.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), alin.(6) 22 Jun 2011, 10:35
103212DA
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administraţiei publice locale 22 Jun 2011, 10:30
475831DA
17.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României 22 Jun 2011, 10:29
105031DA
18.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 22 Jun 2011, 10:27
103411DA
19.
vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 22 Jun 2011, 10:27
476011DA
20.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 22 Jun 2011, 10:26
495522DA
21.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti 22 Jun 2011, 10:25
100331DA
22.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.188/2000, privind executorii judecătoreşti 22 Jun 2011, 10:25
106111DA
23.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 22 Jun 2011, 10:24
941041DA
24.
vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 22 Jun 2011, 10:21
445722DA
25.
vot final: Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României 22 Jun 2011, 10:20
475642DA
26.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare 22 Jun 2011, 10:19
104222DA
27.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare 22 Jun 2011, 10:14
102122DA
28.
vot final: Propunere legislativă privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creangă" 22 Jun 2011, 10:13
103531NU*
29.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil 22 Jun 2011, 10:13
110111DA
30.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţã nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Jun 2011, 10:01
102730DA
31.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Jun 2011, 10:01
615200NU
32.
vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 22 Jun 2011, 10:00
466240DA
33.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Jun 2011, 09:59
103512DA
34.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţã nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 22 Jun 2011, 09:59
105141DA
35.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Jun 2011, 09:58
506301DA
36.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Jun 2011, 09:57
506210DA
37.
vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Jun 2011, 09:56
506200DA
38.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 - Codul Penal al României şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22 Jun 2011, 09:54
108110DA
39.
vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Jun 2011, 09:54
506300DA
40.
vot final: Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) şi (2 indice1) ale art.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 22 Jun 2011, 09:52
112010DA
41.
raport favorabil cu amendamente: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi de Sinteză 22 Jun 2011, 09:52
635110NU
42.
vot final: Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010 22 Jun 2011, 09:50
535621DA
43.
vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România" 22 Jun 2011, 09:48
525710DA
44.
vot final: Proiect de lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou, din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu 22 Jun 2011, 09:46
613930NU
45.
vot final: Propunere legislativă privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport 01 Jun 2011, 09:53
503320DA
46.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii 01 Jun 2011, 09:46
19040NU
47.
vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(6) indice 1 al art.37 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 01 Jun 2011, 08:55
414930NU
48.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 25 May 2011, 09:52
474600NU
49.
proiect de lege privind respingerea: Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale 25 May 2011, 09:51
494600DA
50.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 25 May 2011, 09:49
84310DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
   
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.