Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Călin-Popescu Tăriceanu, candidat S Bucuresti alegeri 2016
Călin-Popescu Tăriceanu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
33.69%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 33.69% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.26% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 22 Nov 2011, 12:07
16812720DA*
2.
PLx 442/09/10 A - vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 15 Nov 2011, 16:31
16110040DA*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010 27 Sep 2011, 11:21
275841NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 14 Sep 2011, 11:00
13412030Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 14 Sep 2011, 10:53
12812711DA*
6.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni 28 Jun 2011, 11:10
266660Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 24 May 2011, 11:48
276221NU*
8.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii 22 Mar 2011, 11:18
13512112-*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 22 Feb 2011, 12:23
16410930Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 22 Feb 2011, 12:21
16811011DA*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 22 Feb 2011, 12:13
261291Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 19 Oct 2010, 12:06
267452NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică 19 Oct 2010, 11:13
21056118-*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 29 Sep 2010, 10:51
1539451DA*
15.
Vot final: None 28 Jun 2010, 18:44
258340NU*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind Poliţia Locală 23 Jun 2010, 11:11
257233-*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind împădurirea terenurilor degradate 12 May 2010, 10:46
1514032DA*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic 05 May 2010, 11:19
241272NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind utilizarea monedei naţionale 05 May 2010, 11:10
146109151DA*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare 05 May 2010, 11:07
144107201DA*
21.
Vot final: Propunere legislativă "Legea responsabilităţii fiscal-bugetare" 13 Apr 2010, 11:08
262220NU*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent 13 Apr 2010, 11:00
252450NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 13 Apr 2010, 10:52
15310930DA*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 23 Mar 2010, 14:53
2092120NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale 17 Mar 2010, 10:49
2481160NU*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare 17 Mar 2010, 10:44
14310334-*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 16 Feb 2010, 12:05
263750NU*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti, la 24 aprilie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 21 septembrie 2009 20 Oct 2009, 10:22
1918570NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă 20 Oct 2009, 10:21
248641NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 12 May 2009, 10:33
1911273Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -4  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.