Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Lucia Ana Varga, candidat S Constanta alegeri 2016
Lucia Ana Varga
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
57.84%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 57.84% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.49% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143DA*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 22 Nov 2011, 11:37
286430Ab*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane 08 Nov 2011, 13:06
13710041Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată 08 Nov 2011, 13:03
230581Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea municipiului Constanţa - Oraş-Martir al Revoluţiei din decembrie 1989 08 Nov 2011, 12:45
21714202Ab*
6.
Vot final: None 02 Nov 2011, 11:28
184261Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:18
195240Ab*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 pivind perdelele forestiere de protecţie 18 Oct 2011, 11:10
285111Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 18 Oct 2011, 11:08
286110Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren 18 Oct 2011, 11:05
284131Ab*
11.
Vot final: None 18 Oct 2011, 11:02
280431Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycée Français Anna-de-Noailles" 12 Oct 2011, 12:00
2331362Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 12 Oct 2011, 11:26
255462Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 12 Apr 2011, 11:12
15913321DA*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 12 Apr 2011, 11:11
15912851Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale 08 Mar 2011, 11:52
254751Ab*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:06
15610043DA*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada-Kaleh 01 Mar 2011, 12:34
2372183Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 01 Mar 2011, 12:27
15512031DA*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 01 Mar 2011, 12:17
13913075-*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 22 Feb 2011, 12:24
270251Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 22 Feb 2011, 12:23
16410930Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 22 Feb 2011, 12:22
16510810Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată 22 Feb 2011, 12:19
16410821Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 22 Feb 2011, 12:05
16611031Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011- 2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor care se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4 - 22 octombrie 2010 08 Feb 2011, 12:00
275441NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău, la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 20 Dec 2010, 13:30
216301-*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 28 Jun 2010, 18:53
249481Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată 28 Jun 2010, 18:45
254150Ab*
32.
Vot final: None 28 Jun 2010, 18:44
258340Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 09 Jun 2010, 08:19
1016904DA*
34.
Vot final: Proiect de Lege privind împădurirea terenurilor degradate 12 May 2010, 10:46
1514032Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor 05 May 2010, 11:10
24412170NU*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale 27 Oct 2009, 11:33
1267861Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 20 Oct 2009, 10:26
106392035Ab*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 29 Sep 2009, 10:47
99110290Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 22 Sep 2009, 10:42
223542Ab*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 22 Sep 2009, 10:41
1726031Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti 16 Sep 2009, 10:52
17029111Ab*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, şi respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008 16 Sep 2009, 10:40
199240Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 08 Sep 2009, 11:15
1822781Ab*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 08 Sep 2009, 11:13
1982031Ab*
45.
PLx 173/2009 - vot final: None 12 May 2009, 10:38
1545131DA*
46.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale 12 May 2009, 10:35
209021Ab*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI 12 May 2009, 10:35
1871961Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 12 May 2009, 10:22
1820230DA*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora 12 May 2009, 10:06
1533261Ab*
50.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 12 May 2009, 09:28
204221-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Un comentariu pentru “Varga Lucia Ana”

  1. MONENCIU MIHAELA says:

    CELE MAI BUNE GANDURI PENTRU D-NA LUCIA VARGA SI PENTRU TOTI PNL-ISTII BIHORENI (BOLOJAN,IONUT G,TODOCA ,MORARU SI ALTII MERITA MENTIONATI) PENTRU DEMNITATEA SI VERTICALITATEA CU CARE REPREZINTA COMUNITATEA SI INTREG JUDETUL BIHOR.PENTRU 9 DECEMBRIE NE PUNEM SPERANTA SA FACEM SCHIMBAREA CE SE IMPUNE SI SA TRAIM CU ADEVARAT MAI BINE ALATURI DE ALIANTA USL.VA DORESC SARBATORI FERICITE SI SA JUBILATI SUCCESUL

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Bobâlna nr. 10, ALEŞD, Jud. Bihor, cod 415110
(0259)342.433
Flux RSS   Declarații
17 Oct
2016
: Mulţumesc, doamna preşedinte de şedinţă. Eu am cerut prin interpelarea adresată ministerului să ne spună foarte clar care este numărul de elevi care participă la programul "Şcoală d... 
17 Oct
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am propus ca hotărârea de guvern să conţină obligatoriu criterii de alocare a posturilor, procedură de control unitară şi modul de raportare a act... 
27 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege, proiect de lege care vizează crearea unui cadru legal necesar aplicării în România a celor d... 
06 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Intenţia acestei iniţiative legislative este de a găsi o soluţie pentru a diminua tăierile ilegale. Nu rezolvă această problemă modul în care es... 
28 Jun
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva raportului de respingere a cererii de reexaminare a Legii de modificare a Legii privind gospodărirea integr... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.