Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Gheorghe Ana
Gheorghe Ana
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
59.14%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 59.14% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 12.71% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 15 Dec 2011, 09:58
17063113DA*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 22 Nov 2011, 11:16
289340NU*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 08 Nov 2011, 13:00
235320Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea şi funcţionarea Monitorului Oficial al României, cu modificări şi completări, republicată 08 Nov 2011, 12:58
1429801-*
5.
Vot final: None 02 Nov 2011, 11:28
184261NU*
6.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale 02 Nov 2011, 11:27
186340Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:15
196330Ab*
8.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:14
190260Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:14
194420NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 02 Nov 2011, 11:07
196312NU*
11.
PHCD 28/2011 A - vot final: None 18 Oct 2011, 11:01
2324218NU*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 12 Oct 2011, 11:50
14710440DA*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183NU*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 12 Oct 2011, 11:34
15311400DA*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010 27 Sep 2011, 11:21
275841NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 27 Sep 2011, 11:17
284411NU*
17.
Vot final: Propunere legislativă "Legea profesiei de jurnalist" 14 Sep 2011, 11:19
229563Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă 14 Sep 2011, 11:08
12811752-*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 28 Jun 2011, 11:11
157131120NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 21 Jun 2011, 12:20
243550NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 21 Jun 2011, 12:19
240334NU*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 Jun 2011, 11:52
16811931DA*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 31 May 2011, 11:01
292650Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 24 May 2011, 12:02
17011021-*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 24 May 2011, 11:27
293221Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal 24 May 2011, 11:25
293121Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României 24 May 2011, 11:24
2257030DA*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 17 May 2011, 11:16
12514013-*
29.
Vot final: None 17 May 2011, 11:03
268260NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 12 Apr 2011, 11:10
283441NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară 12 Apr 2011, 11:08
285430NU*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă 12 Apr 2011, 11:07
284630NU*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă Rutieră 05 Apr 2011, 10:54
15312122DA*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:13
13812431DA*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 01 Mar 2011, 13:34
1509712-*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii Minelor nr.85/2003 01 Mar 2011, 13:34
1429922-*
37.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 13:33
1984133NU*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 13:32
2074022NU*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 01 Mar 2011, 13:28
241312NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea obligătivităţii difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România 01 Mar 2011, 13:27
2241642NU*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă 01 Mar 2011, 13:27
2073911NU*
42.
Vot final: Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice 01 Mar 2011, 13:21
248321NU*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice 01 Mar 2011, 13:20
247412NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. 01 Mar 2011, 13:18
2391124NU*
45.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea unor înlesniri fiscale 01 Mar 2011, 13:16
242322NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 13:15
241531NU*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.451 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 13:14
242821NU*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 13:11
246413NU*
49.
Vot final: Propunere legislativă privind obligativitatea instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale 01 Mar 2011, 13:02
251304NU*
50.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 01 Mar 2011, 13:01
257311NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Ana Gheorghe”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Fântânelor, parter, Pucioasa, Judetul Dâmbovita
(0245)761.950
Flux RSS   Declarații
08 Oct
2012
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publi... 
06 Mar
2012
: "Manipulaţi şi manipulanţi!" De mai bine de 20 de ani trăim febra alegerilor, mijlocul cel mai important de manifestare a democraţiei. De fapt, condiţia de bază pe care trebuie să o înde... 
21 Feb
2012
: "România după Emil Boc" "Niciodată nu este prea târziu", spune un proverb românesc. Atunci când o măsură este aşteptată, previzibilă şi totuşi ea este luată cu foarte multă întâr... 
20 Feb
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Prima interpelare se adresează domnului ministru Cristian Petrescu şi se referă la finanţarea investiţiilor de infrastructură ale unor unităţi administrat... 
14 Feb
2012
: "Recensământ 2011" Zilele trecute s-au dat publicităţii rezultatele parţiale ale recensământului gospodăriilor şi populaţiei din România. Este un rezultat previzibil privind scăderea ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.