Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ana Adriana Saftoiu, candidat D Bucuresti alegeri 2016
Ana Adriana Saftoiu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
54.37%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 54.37% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.44% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 15 Dec 2011, 09:58
1479611DA*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea şi modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea şi completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 22 Nov 2011, 11:21
294021Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 22 Nov 2011, 11:16
289340NU*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 08 Nov 2011, 13:06
234622-*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011 12 Oct 2011, 11:50
14811000DA*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 12 Oct 2011, 11:34
15311400DA*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 24 May 2011, 11:52
17810610DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 12 Apr 2011, 11:10
283441Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:30
13710822-*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale 08 Mar 2011, 11:52
254751Ab*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea obligătivităţii difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România 01 Mar 2011, 13:27
2241642NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin: Ordonanţa de urgenţă nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de urgenţă nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de urgenţă nr.144 din 18 octombrie 2005 01 Mar 2011, 12:10
103136221-*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România 22 Feb 2011, 12:03
2596101Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 22 Feb 2011, 12:02
268720NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 08 Feb 2011, 12:03
15412551DA*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 19 Oct 2010, 12:10
1868390Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI 19 Oct 2010, 11:52
268172Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 19 Oct 2010, 11:34
137138110Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151Ab*
20.
Vot final: None 08 Sep 2010, 14:02
1694652Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:52
1497641DA*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru asigurarea bugetului minim necesar realizării politicii externe a statului român 23 Jun 2010, 11:52
1973030DA*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj 23 Jun 2010, 11:40
2032473-*
24.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii 23 Jun 2010, 11:38
9513981NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru transferul Pieţei de Gros SA Bucureşti şi a centrelor de colectare a legumelor şi fructelor către formele asociative ale producătorilor 23 Jun 2010, 11:33
239030Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. 09 Jun 2010, 08:23
1358942DA*
27.
Vot final: None 19 May 2010, 11:09
155252Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 12 May 2010, 10:54
1524520DA*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 05 May 2010, 11:06
143111191DA*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 13 Apr 2010, 10:59
253330Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 09 Feb 2010, 11:43
1349130DA*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat 09 Feb 2010, 11:40
1933722DA*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor 09 Feb 2010, 11:36
1763932DA*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 29 Sep 2009, 10:36
1635260DA*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 22 Sep 2009, 10:38
221150Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari 16 Sep 2009, 10:49
204431Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană 16 Sep 2009, 10:48
198461Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 16 Sep 2009, 10:41
194151Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, şi respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008 16 Sep 2009, 10:40
199240Ab*
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 16 Sep 2009, 10:35
190240Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 08 Sep 2009, 11:16
207021Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea art.II din Legea nr.305/208 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 08 Sep 2009, 11:12
217220NU*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 23 Jun 2009, 15:38
230110NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 26 May 2009, 11:02
1605831-*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 26 May 2009, 10:47
7414856-*
46.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 12 May 2009, 10:32
16616264-*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 12 May 2009, 10:26
1890262-*
48.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 12 May 2009, 10:24
1861281NU*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 12 May 2009, 10:23
1921270DA*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 12 May 2009, 09:53
1692631DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Saftoiu Ana Adriana”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
purtătorul de cuvânt al PNL  a votat împotriva alianţei cu PC 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
16 May
2018
(Se păstrează un moment de reculegere.)  
16 May
2018
: Doamnelor şi domnilor, Am să vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost unul dintre cei mari comentatori sportivi ai României, Cristian Ţopescu, şi, în acelaşi ... 
28 Mar
2018
: Deci împotrivă.  
28 Mar
2018
: M-aţi strigat? Că eu nu m-am auzit strigată.  
19 Dec
2017
: A, OK! Mă simt ofensată că şi-a imaginat, cumva, colegul dumneavoastră de partid că i-aş vorbi sau i-aş da vreun sfat. Dar, dacă tot am ajuns aici - pentru că, sincer, chiar nu mă in... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.