Declaratii Nora Cecilia Rebreanu http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Nora Cecilia Rebreanu ro Nora Cecilia Rebreanu: : Vă mulţumesc, domnule p... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să menţionez că, deşi Islanda nu este membră a Uniunii Europene, face parte din Acordul Schengen. În vederea aderării noastre la spaţiul Schengen, este necesară semnarea de acorduri de readmisie c... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=242409& Mon, 23 Jun 2008 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Vă mulţumesc, domnule p... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este un raport suplimentar, fără amendamente, deoarece plenul Senatului a solicitat Comisiei pentru politică externă acest raport, motivând că titlul legii ar suferi de neclaritate lingvistică. Menţionă... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=239799& Tue, 06 May 2008 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : În urma dezbaterilor în... : În urma dezbaterilor în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, în şedinţa din 15 aprilie a.c., comisia a hotărât, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi, să adopte raport de admitere, fără amendamente. Vreau s... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=239621& Tue, 29 Apr 2008 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Vă mulţumesc, domnule p... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor: Eu, Rebreanu Nora Cecilia, în calitate de senator, ales în Circumscripţia electorală nr.42, Bucureşti, jur credinţă patriei mele, România. Jur să res... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=234750& Wed, 19 Dec 2007 05:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Mulţumesc, domnule preş... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru politică externă a fost sesizată în fond pentru dezbaterea şi întocmirea raportului la proiectul de lege amintit. Precizăm că prin Acordul existent între Guvernul României ... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=108179& Mon, 04 Oct 2004 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Mulţumesc, domnule preş... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Menţionăm şi subliniem faptul că prin prezentul act normativ se reglementează drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români care călătoresc în străinătate, obligaţiile autorităţilor... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=107193& Thu, 23 Sep 2004 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Domnule preşedinte, Stim... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, precum şi a înţelegerilor internaţionale care prevăd ca tratatele după semnare să fie supuse Parlamentului spre ratificare prin lege. Menţion... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=105349& Thu, 09 Sep 2004 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Vă mulţumesc, domnule p... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La pct.14 al ordinii de zi avem proiectul de Lege privind salarizarea personalului din Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior întocmirii raportului au survenit unele reglementări făcute de Guvern în acest s... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=105242& Thu, 09 Sep 2004 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Mulţumesc, domnule preş... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a dezbătut cele menţionate în proiectul de lege prezentat şi a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege.... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=80612& Mon, 29 Sep 2003 04:00:00 +0000 Nora Cecilia Rebreanu: : Domnule preşedinte, Stim... : Domnule preşedinte, Stimaţi coelgi, Comisia a apreciat că negocierea şi semnarea Convenţiei dintre România şi Republica Macedonia este bine venită şi deosebit de utilă, de aceea Comisia pentru politică externă a hotărât avizarea favor... http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=cecilia+nora+rebreanu&exp=person_declarations&decl_id=74438& Thu, 22 May 2003 04:00:00 +0000