Declaratii Ovidiu Marian http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Ovidiu Marian ro Ovidiu Marian: (senator): Mulţumesc, doamnă pre... (senator): Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul legislativ vizează ridicarea pragului de deţinere la societăţile de investiţii financiare de la 1% la 5%. Voi spune doar o singură frază în sprijinul acestui proiect legislativ, faptul că... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=313377& Thu, 15 Dec 2011 05:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Mulţumesc, doamna preşedinte. E... : Mulţumesc, doamna preşedinte. Este vorba de amendamentele de la poziţiile 16 şi 17, unde este vorba de sumele alocate pentru judeţul Iaşi. Poziţia 16 - "(...) se suplimentează cu suma de 116 mii de lei (...)", iar la poziţia 17 s-a trecut ... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=313715& Wed, 14 Dec 2011 05:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Da, domnule preşedinte, Comisia ... : Da, domnule preşedinte, Comisia a continuat, fără să fie prezenţi membrii celor două partide, de la PNL şi de la PSD. (Aplauze.)... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=307841& Tue, 20 Sep 2011 04:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisiile de specialitate au analizat şi dezbătut raportul de activitate al Comisiei pentru supravegherea sistemului de pensii private pe anul 2008, iar în baza Regulamentului de funcţionare al celor două Camer... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=305087& Tue, 31 May 2011 04:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisiile de specialitate au analizat şi au dezbătut rapoartele pe 2008 şi pe 2009 ale Comisiei de supraveghere a Pieţei Asigurărilor, iar în baza Regulamentului de funcţionare a celor două Camere, Comisia p... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=305079& Tue, 31 May 2011 04:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisiile au analizat şi au dezbătut toate aceste rapoarte din 2007, 2008, 2009, iar în baza regulamentului de funcţionare a celor două Camere, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de ... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=305071& Tue, 31 May 2011 04:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Da, mulţumesc, domnule preşedin... : Da, mulţumesc, domnule preşedinte. În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de admitere a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern şi supun Parlamentului pentru dezbatere şi adoptar... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=305035& Tue, 31 May 2011 04:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Da, mulţumesc, domnule preşedin... : Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba despre celebra Lege Cojocaru, care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010, în sensul majorării veniturilor de la bugetul de stat şi reducerii... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=305027& Tue, 31 May 2011 04:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Vă mulţumesc, domnule preşedin... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru că doamna preşedinte a prezentat în detaliu ce conţine proiectul de lege, mă voi mărgini la a spune că, întrunit în şedinţa comună din data de 5 aprilie 2011, membrii celor două comisii, dup... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=305011& Tue, 31 May 2011 04:00:00 +0000 Ovidiu Marian: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii bugetului de stat pentru punerea de acord a planificării bugetare cu execuţia bugetului general consolidat la nouă luni. Întruniţi în şedinţa... http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=marian+ovidiu&exp=person_declarations&decl_id=304999& Tue, 31 May 2011 04:00:00 +0000