Declaratii Tiberiu Toró http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Tiberiu Toró ro Tiberiu Toró: : Da. La pct.10 din raport, la art.... : Da. La pct.10 din raport, la art.9 alin. (2), comisia propune, însuşindu-şi raportul Consiliului Legislativ, următoarea variantă pentru alin.(2): "Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la alin.(1), se efectuează potri... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=220682& Tue, 09 Oct 2007 04:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Vă mulţumesc, domnule preşedin... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut această propunere legislativă care aparţine unor colegi din Comisia pentru apărar... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=220680& Tue, 09 Oct 2007 04:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Mulţumesc, domnule preşedinte d... : Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege şi stimaţi colegi deputaţi, Nu este amendamentul Grupului parlamentar al U.D.M.R., este amendamentul meu personal. Sunt două amendamente respinse la pag.56, pct.4 - amendament respin... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=217423& Mon, 10 Sep 2007 04:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Vă mulţumesc, domnule preşedin... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea doar cu câteva cuvinte să mă alătur colegilor mei din judeţul Timiş, pentru înfiinţarea acestei comune şi dacă, într-adevăr, sunt nişte elemente care contravin sau eventual lipsesc pentru a... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=210125& Tue, 08 May 2007 04:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Cele două comisii sesizate în fond, respectiv Comisia pentru apărare şi Comisia pentru politică externă au analizat proiectul în şedinţe separate. La Comisia pentru politică externă au fo... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=206661& Wed, 11 Apr 2007 04:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi deputaţi, Declaraţia mea politică se intitulează "Cum ajunge democraţia participativă principalul pericol pentru ordinea constituţională şi statul de drept." În urmă cu câteva zile, polit... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=200526& Tue, 27 Feb 2007 05:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Domnule preşedinte, Stimaţi col... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nefiind iniţiatorul, reprezentantul Guvernului, aici, în două fraze voi prezenta şi obiectul acestui proiect. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată în proced... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=200183& Tue, 20 Feb 2007 05:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Stimaţi colegi, La pct.118 din r... : Stimaţi colegi, La pct.118 din raport, se referă la prevederile art.1311, se propune eliminarea acestei prevederi, deoarece conţinutul nu mai este actual, dat fiind faptul că, de la data de 1 ianuarie 2007, România a aderat la Uniunea European... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=200154& Tue, 20 Feb 2007 05:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Stimaţi colegi, Comisia pentru a... : Stimaţi colegi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a luat în dezbatere acest proiect de lege. Legea face parte din categoria legilor organice. Am avut la dispoziţie un aviz favorabil din partea Consiliului Legis... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=200151& Tue, 20 Feb 2007 05:00:00 +0000 Tiberiu Toró: : Comisia pentru apărare, ordine p... : Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut acest proiect de lege, care face parte din categoria legilor ordinare. Am dezbătut proiectul, în prezenţa experţilor Ministerului Apărării Naţionale - iniţiato... http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=tiberiu+toro&exp=person_declarations&decl_id=200143& Tue, 20 Feb 2007 05:00:00 +0000