Declaratii Petre Popeangă http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Petre Popeangă ro Petre Popeangă: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi funcţionarea prin lege a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România ca instituţie autonomă de interes public, cu personalitate juridic... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=245281& Tue, 07 Oct 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: : Mulţumesc, domnule preşedinte... : Mulţumesc, domnule preşedinte. În şedinţa din 23 septembrie 2008, comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi o abţinere, respingerea cererii Preşedintelui României. Menţionez că în şedinţa din data de 27 februarie 2008 şi Senatul a ... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=245038& Mon, 06 Oct 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi avizul Consiliului Leg... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244696& Tue, 30 Sep 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învăţ... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244691& Tue, 30 Sep 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare în fond Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea ... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244688& Tue, 30 Sep 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: Şi, în sfârşit, raportul asup... Şi, în sfârşit, raportul asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi, de asemenea, în dezbateri... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244662& Tue, 30 Sep 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: Să-mi permiteţi să prezint şi... Să-mi permiteţi să prezint şi celelalte două rapoarte. Lege privind înfiinţarea Institutului Penticostal din municipiul Bucureşti. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere această lege. La întocm... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244661& Tue, 30 Sep 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere şi avizare în fond Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Partium din municipiul Oradea. La în... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244660& Tue, 30 Sep 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare creşterile salariale ce se vor acorda în 2008 personalului din învăţământ, prevăzând creşterea valorii coeficientului de multiplicare în t... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244427& Mon, 29 Sep 2008 04:00:00 +0000 Petre Popeangă: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul... http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=petre+popeanga&exp=person_declarations&decl_id=244424& Mon, 29 Sep 2008 04:00:00 +0000