Declaratii Adrian Nicolae Diaconu http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Adrian Nicolae Diaconu ro Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cu adresa Pl-x 32 din 9 februarie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere în fond Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=390717& Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Cinci minute, domnule p... : Cinci minute, domnule preşedinte, vă rog.... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=390632& Tue, 13 Sep 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL-x 66 din 8 iunie 2016, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=390630& Tue, 13 Sep 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificăr... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=390480& Tue, 06 Sep 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au trimis spre dezbatere şi avizare în fond Propunerea legislativă privind reglementarea mes... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=389902& Mon, 27 Jun 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Propunerea legislativă... : Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea meseriei de asistent supraveghetor în învăţământul preşcolar, cu scopul de a asigura un plus de eficienţă pentru activităţile care presupun supravegherea şi educaţia co... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=389694& Wed, 22 Jun 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate spre dezbatere în fond cu adresa Pl-x 703 din 19 octombrie 2... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=389691& Wed, 22 Jun 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege reglementează dreptul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat la finalizarea unor studii neautoriza... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=388701& Tue, 17 May 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 352 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării posibilităţii... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=388687& Tue, 17 May 2016 04:00:00 +0000 Adrian Nicolae Diaconu: : Domnule preşedinte, S... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor şi Senat au fost sesizate pentru a întocmi raportul necesar prezentării acestuia în şedinţa comună a Camerei Dep... http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=adrian+diaconu+nicolae&exp=person_declarations&decl_id=388132& Wed, 04 May 2016 04:00:00 +0000