Declaratii Aurelian Ionescu http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Aurelian Ionescu ro Aurelian Ionescu: : Comisia juridică a fost sesi... : Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu prezenta propunere legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă. Consiliul Legis... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=390774& Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Comisia juridică, de discipl... : Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost avizate spre dezbatere cu acest proiect legislativ. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=390771& Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Comisia juridică a fost sesi... : Comisia juridică a fost sesizată în fond cu acest proiect legislativ. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=390765& Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Comisia juridică a fost sesi... : Comisia juridică a fost sesizată cu acest proiect legislativ. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru muncă a avizat negativ iniţiativa l... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=390754& Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Mulţumesc. Raport comun asu... : Mulţumesc. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Comisia juridică a fost sesizată şi Comisia pentru dr... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=390751& Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Vă mulţumesc, domnule preş... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative privind răspunderea ministerială. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. Senatul, în ca... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=390722& Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Mulţumesc, domnule preşedin... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul ALDE este format din 25 de membri. Conducerea va fi asigurată de domnul Ciucă Liviu-Bogdan, în calitate de lider. Vicelideri: domnul Moldovan Ioan, domnul Ionescu Aurelian, domnul Cupă Ion. Secretarul ... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=390172& Thu, 01 Sep 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Din partea Grupului ALDE, dom... : Din partea Grupului ALDE, domnul deputat Tănăsescu Andrei. Mulţumesc.... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=388030& Tue, 26 Apr 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Vă mulţumesc, domnule preş... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CEC-ului. Comisia a fost sesizată cu acest proiect legislativ. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul a tr... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=386522& Wed, 06 Apr 2016 04:00:00 +0000 Aurelian Ionescu: : Mulţumesc, domnule preşedin... : Mulţumesc, domnule preşedinte. COM 586 privind modificarea Regulamentului nr. 806 din 2014, în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor. Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe proiectul de opinie ... http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=aurelian+ionescu&exp=person_declarations&decl_id=386388& Wed, 06 Apr 2016 04:00:00 +0000