Declaratii Mihai Balta http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Mihai Balta ro Mihai Balta: : În urma finalizării dezbaterilor... : În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Fac precizarea că, în urma sesizării făcute de ... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=391581& Tue, 04 Oct 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : La dezbaterile care au avut loc î... : La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 septembrie 2016 au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Iolanda Stăniloiu, secretar de stat, doamna Mihaela Gre... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=391579& Tue, 04 Oct 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Mulţumesc, domnule preşedinte, ... : Mulţumesc, domnule preşedinte, şi pentru prezentarea la raport şi pentru urare. Raport asupra Proiectului de Lege privind venitul minim de incluziune. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=391577& Tue, 04 Oct 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Raport asupra propunerii legislati... : Raport asupra propunerii legislative pentru modificarea art.94 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modif... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=390658& Tue, 13 Sep 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea de astăzi este intitulată "Ştefan Luchian". Comemorăm zilele acestea 100 de ani de la moartea unui titan al picturii româneşti, cel dintâi pictor modern al ţării, Ştefan D. Luchian. S-a ... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=389723& Thu, 23 Jun 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun suplimentar. În urma reluării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii legislative, prezentată în rapoarte... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=389296& Mon, 13 Jun 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic şi Social; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunit... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=389293& Mon, 13 Jun 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic şi Social; avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi Bănc... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=389276& Mon, 13 Jun 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Mulţumesc, domnule preşedinte. ... : Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 4 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor - cazuri sociale a fost retrimisă Comisiei pentru... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=389271& Mon, 13 Jun 2016 04:00:00 +0000 Mihai Balta: : Mulţumesc. În urma reluării de... : Mulţumesc. În urma reluării dezbaterilor din şedinţa din 1 octombrie 2015, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale de respingere a proiectului de lege, exprimată în raportul depus din data d... http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=balta+mihai&exp=person_declarations&decl_id=389035& Wed, 08 Jun 2016 04:00:00 +0000