Declaratii Andrei-Gheorghe Király http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Andrei-Gheorghe Király ro Andrei-Gheorghe Király: : Vă mulţumesc frumos, ... : Vă mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin.(1) al art.264 din Legea educaţiei naţionale nr.1 din 2011, intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de motive, acordarea gradaţiei ... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=315524& Tue, 28 Feb 2012 05:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: : Mulţumesc frumos. Prop... : Mulţumesc frumos. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Universităţii "Sapientia" ca universitate de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţio... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=315518& Tue, 28 Feb 2012 05:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: (secretar de stat, Minist... (secretar de stat, Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului): Mulţumesc frumos, doamna preşedinte. Stimate doamne, Stimaţi domni deputaţi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Universităţii "Agora" d... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=315515& Tue, 28 Feb 2012 05:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: (secretar de stat, Minist... (secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului): Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimate doamne, Stimaţi domni deputaţi, Conform prevederilor art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, absolvenţii ... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=312184& Tue, 22 Nov 2011 05:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: (secretar de stat, Minist... (secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului): Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă, Stimate doamne, Stimaţi domni deputaţi, Proiectul legislativ a fost foarte mult discutat. Încă din sesiunea d... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=310510& Mon, 07 Nov 2011 05:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: (secretar de stat, Minist... (secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului): Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Agenţia spaţială europeană ESA este organizaţie inter-guvernamentală fondat... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=309644& Tue, 18 Oct 2011 04:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: (secretar de stat, Minist... (secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului): Mulţumesc frumos, doamna preşedinte. Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Prezentul act normativ armonizează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/200... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=309262& Wed, 12 Oct 2011 04:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: : Mulţumesc frumos, doam... : Mulţumesc frumos, doamna preşedinte, Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Guvernul a trimis un punct de vedere negativ, având în vedere faptul că Legea nr.84/1995 a fost abrogată de art.361 alin.(2) din Legea nr.1/2011 - Legea educaţ... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=305636& Tue, 07 Jun 2011 04:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: (secretar de stat, Minist... (secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului): Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Având în vedere că s-a întocmit un raport înlocuitor, noi propunem aprobarea ... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=305606& Tue, 07 Jun 2011 04:00:00 +0000 Andrei-Gheorghe Király: : Vă mulţumesc frumos, ... : Vă mulţumesc frumos, doamna preşedinte. Aşa cum am asistat cu o deosebită atenţie la cele trei-patru şedinţe ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi ale comisiilor reunite din Cameră, am fost deosebit de aten... http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=andrei+gheorghe+kiraly&exp=person_declarations&decl_id=301986& Mon, 28 Mar 2011 04:00:00 +0000