Declaratii Victor Socaciu http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Victor Socaciu ro Victor Socaciu: : Vă mulţumesc, domnule preşedi... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aviz comun asupra propunerilor Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului şi Preşedintelui României pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului. Potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=321196& Tue, 30 Oct 2012 04:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Vă mulţumesc, domnule preşedi... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor s-au întrunit în şedinţă comună în... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=320379& Tue, 09 Oct 2012 04:00:00 +0000 Victor Socaciu: : O săptămână, dacă se poate,... : O săptămână, dacă se poate, vă rog.... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=319317& Tue, 18 Sep 2012 04:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Vă mulţumesc mult, domnule pre... : Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte de şedinţă. Este vorba despre Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia. Într... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=319315& Tue, 18 Sep 2012 04:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Mulţumesc, doamna preşedinte. ... : Mulţumesc, doamna preşedinte. Aviz comun privind desemnarea candidatului pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune Luând act de documentul adresat Parlamentului în data de 29 iunie... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=318085& Tue, 03 Jul 2012 04:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Mulţumesc, domnule preşedinte.... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de dis... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=311240& Wed, 09 Nov 2011 05:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Mulţumesc, doamna preşedinte. ... : Mulţumesc, doamna preşedinte. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege spre avizare, fiind transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru administraţi... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=311105& Wed, 09 Nov 2011 05:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Proiectul de lege a fost dezbăt... : Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comisiei din data de 8 februarie 2011. la lucrările comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din totalul de 18 membri ai comisiei la acea vreme. Raportul comisiei a fost adoptat cu unani... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=311087& Wed, 09 Nov 2011 05:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Mulţumesc, doamna preşedinte. ... : Mulţumesc, doamna preşedinte. Dragi colegi, Obiectul reglementării îl constituie facilitarea accesului gratuit în muzee, case memoriale şi colecţii publice, pentru elevi şi studenţi, în prima sâmbătă a fiecărei luni. Reglementarea est... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=311085& Wed, 09 Nov 2011 05:00:00 +0000 Victor Socaciu: : Propunerea legislativă privind ... : Propunerea legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua patrimoniului mondial din România a fost transmisă comisiei cu adresa Pl-x 225 din data de 2 mai 2011. Potrivit art.73 din Constituţia României, republicată, propunerea legi... http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=socaciu+victor&exp=person_declarations&decl_id=311018& Tue, 08 Nov 2011 05:00:00 +0000