Declaratii Vasile Mustatea http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& Fluxul declarațiilor lui Vasile Mustatea ro Vasile Mustatea: : Domnule preşedinte, Stimaţi c... : Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propun suplimentarea, la poziţia 42 din Anexa nr. 7, cu suma de 2 628 de mii de lei pentru ajutorul regional pe care trebuia să-l încaseze în perioada 2005 - 2011 Zona Liberă Giurgiu. Pe scurt, am să înc... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=313933& Wed, 14 Dec 2011 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Experţii contabili şi contabi... : Experţii contabili şi contabilii autorizaţi au o lege care le reglementează sfera competenţei. Eu cred că, în primul rând, ar trebui modificată această lege, pentru că legea lor specială nu le dă această posibilitate, reglementează n... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=279092& Wed, 25 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Aş vrea să mai fac o precizar... : Aş vrea să mai fac o precizare: dacă se reia votul, înseamnă că trebuie să facem o precizare. Îmi permiteţi, domnule preşedinte?... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=279090& Wed, 25 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative. Nu mai fac alte comentarii fiindcă propunerea legislativă este identică cu propunerea anterioară.... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=279081& Wed, 25 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul secretar de stat Iliescu a prezentat pe larg propunerea legislativă. Voi prezenta pe scurt. În şedinţa din 6 octombrie 2009, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propuner... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=279075& Wed, 25 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Comisia juridică, de numiri, d... : Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a transmis avizul la peste o lună de la data la care în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a fost analizată propunerea legislativă. Ace... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=278094& Wed, 11 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Scurt am să vă spun.... : Scurt am să vă spun.... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=278092& Wed, 11 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a hotărât, cu 5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere, să adopte raport de admitere, cu amendamentele admise prezentate... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=278078& Wed, 11 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Mulţumesc, domnule preşedinte... : Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a hotărât, cu 7 voturi pentru, un vot împotrivă şi două abţineri, să adopte raport de admitere, cu amendamentele din anexe. Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, iar Comisia pentru munc... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=275498& Tue, 03 Nov 2009 05:00:00 +0000 Vasile Mustatea: : Vă mulţumesc, domnule preşed... : Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Au transmis avize favorabile Consiliul Legislativ şi Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului. Au transmis avize negative Comisia pentru drepturile omului, culte ... http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations& http://hartapoliticii.ro/?name=mustatea+vasile&exp=person_declarations&decl_id=275491& Tue, 03 Nov 2009 05:00:00 +0000