Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Camera deputatilor 2008 - 2012
Caută după ID-ul votului:

Voturile din camera deputatilor

DA NU Ab -
51.Vot final
26 Jun 2012, 10:58
Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român
Acest vot este: Adaugă tag

21211135
52.Vot final
26 Jun 2012, 10:57
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii
Acest vot este: Adaugă tag

2362100
53.Vot final
26 Jun 2012, 10:57
Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004
Acest vot este: Adaugă tag

18337291
54.Vot final
26 Jun 2012, 10:56
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
Acest vot este: Adaugă tag

243231
55.Vot final
26 Jun 2012, 10:55
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Acest vot este: Adaugă tag

238080
56.Vot final
26 Jun 2012, 10:54
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Acest vot este: Adaugă tag

1885480
57.Vot final
26 Jun 2012, 10:53
Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Acest vot este: Adaugă tag

1875650
58.Vot final
26 Jun 2012, 10:52
None
Acest vot este: Adaugă tag

2233180
59.Prezență prin apel nominal
26 Jun 2012, 10:51
None
Acest vot este: Adaugă tag

7016032
60.Prezenţă
26 Jun 2012, 10:46
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
61.Prezenţă
26 Jun 2012, 10:43
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
62.Prezenţă
26 Jun 2012, 10:40
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
63.proba 3
26 Jun 2012, 10:27
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
64.Test 2
26 Jun 2012, 10:23
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
65.Test 3
26 Jun 2012, 10:23
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
66.Test 1
26 Jun 2012, 10:22
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
67.Vot final
19 Jun 2012, 10:31
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Acest vot este: Adaugă tag

160130
68.Vot final
19 Jun 2012, 10:30
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat
Acest vot este: Adaugă tag

159050
69.Vot final
19 Jun 2012, 10:29
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Acest vot este: Adaugă tag

161020
70.Vot final
19 Jun 2012, 10:29
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
Acest vot este: Adaugă tag

163030
71.Vot final
19 Jun 2012, 10:28
Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999
Acest vot este: Adaugă tag

160040
72.Vot final
19 Jun 2012, 10:28
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
Acest vot este: Adaugă tag

159041
73.Vot final
19 Jun 2012, 10:27
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Acest vot este: Adaugă tag

161230
74.Vot final
19 Jun 2012, 10:27
Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea şi conformitatea produselor
Acest vot este: Adaugă tag

161230
75.Vot final
19 Jun 2012, 10:26
Proiect de Lege privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar
Acest vot este: Adaugă tag

160230
76.Vot final
19 Jun 2012, 10:26
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Acest vot este: Adaugă tag

163050
77.Vot final
19 Jun 2012, 10:25
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Acest vot este: Adaugă tag

164140
78.Vot final
19 Jun 2012, 10:25
Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
Acest vot este: Adaugă tag

165140
79.Vot final
19 Jun 2012, 10:24
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Acest vot este: Adaugă tag

164140
80.Vot final
19 Jun 2012, 10:23
Proiect de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995
Acest vot este: Adaugă tag

161430
81.Vot final
19 Jun 2012, 10:23
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
Acest vot este: Adaugă tag

164140
82.Vot final
19 Jun 2012, 10:22
Propunere legislativă pentru înfiinţarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanţi
Acest vot este: Adaugă tag

162230
83.Vot final
19 Jun 2012, 10:22
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
Acest vot este: Adaugă tag

164110
84.Vot final
19 Jun 2012, 10:21
Propunere legislativă pentru abrogarea art.36 din Legea concurenţei nr.21/1996
Acest vot este: Adaugă tag

162040
85.Vot final
19 Jun 2012, 10:21
Proiect de Lege privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie
Acest vot este: Adaugă tag

162130
86.Vot final
19 Jun 2012, 10:20
Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004
Acest vot este: Adaugă tag

155460
87.Vot final
19 Jun 2012, 10:19
Propunere legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţă
Acest vot este: Adaugă tag

166120
88.Vot final
19 Jun 2012, 10:19
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Acest vot este: Adaugă tag

166130
89.Vot final
19 Jun 2012, 10:18
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
Acest vot este: Adaugă tag

164450
90.Vot final
19 Jun 2012, 10:18
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
Acest vot este: Adaugă tag

165220
91.Vot final
19 Jun 2012, 10:17
Propunere legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naţionale
Acest vot este: Adaugă tag

164230
92.Vot final
19 Jun 2012, 10:16
Proiect de Lege privind transmiterea suprafeţelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităţilor administraţiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor
Acest vot este: Adaugă tag

164252
93.Vot final
19 Jun 2012, 10:16
Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
Acest vot este: Adaugă tag

170121
94.Vot final
19 Jun 2012, 10:15
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
Acest vot este: Adaugă tag

163130
95.Vot final
19 Jun 2012, 10:15
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010
Acest vot este: Adaugă tag

167033
96.Vot final
19 Jun 2012, 10:14
Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Acest vot este: Adaugă tag

165240
97.Vot final
19 Jun 2012, 10:13
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14, alin.(4), lit.a)
Acest vot este: Adaugă tag

166040
98.Vot final
19 Jun 2012, 10:13
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Acest vot este: Adaugă tag

160252
99.Vot final
19 Jun 2012, 10:12
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Acest vot este: Adaugă tag

166130
100.Vot final
19 Jun 2012, 10:11
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţarea în agricultură
Acest vot este: Adaugă tag

156231
Previous | Next


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.