Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Camera deputatilor 2008 - 2012
Caută după ID-ul votului:

Voturile din camera deputatilor

DA NU Ab -
201.Vot final
19 Jun 2012, 08:58
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
Acest vot este: Adaugă tag

228492
202.Vot final
19 Jun 2012, 08:57
Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României
Acest vot este: Adaugă tag

245220
203.Vot final
19 Jun 2012, 08:57
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Acest vot este: Adaugă tag

242131
204.Vot final
19 Jun 2012, 08:56
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Acest vot este: Adaugă tag

242530
205.Vot final
19 Jun 2012, 08:55
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
Acest vot este: Adaugă tag

246111
206.Vot final
19 Jun 2012, 08:54
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
Acest vot este: Adaugă tag

239560
207.Vot final
19 Jun 2012, 08:54
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
Acest vot este: Adaugă tag

244130
208.Vot final
19 Jun 2012, 08:53
Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor
Acest vot este: Adaugă tag

247231
209.Vot final
19 Jun 2012, 08:52
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare
Acest vot este: Adaugă tag

246461
210.Vot final
19 Jun 2012, 08:52
Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului
Acest vot este: Adaugă tag

246541
211.Vot final
19 Jun 2012, 08:51
Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Acest vot este: Adaugă tag

249430
212.Vot final
19 Jun 2012, 08:50
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Acest vot este: Adaugă tag

17271121
213.Vot final
19 Jun 2012, 08:49
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
Acest vot este: Adaugă tag

7817460
214.Vot final
19 Jun 2012, 08:48
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998
Acest vot este: Adaugă tag

624641
215.Vot final
19 Jun 2012, 08:47
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Acest vot este: Adaugă tag

524361
216.Vot final
19 Jun 2012, 08:46
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Acest vot este: Adaugă tag

524091
217.Vot final
19 Jun 2012, 08:45
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Acest vot este: Adaugă tag

923782
218.Vot final
19 Jun 2012, 08:44
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării"
Acest vot este: Adaugă tag

17762200
219.Vot final
19 Jun 2012, 08:43
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
Acest vot este: Adaugă tag

9415682
220.Vot final
19 Jun 2012, 08:43
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Acest vot este: Adaugă tag

8716470
221.Vot final
19 Jun 2012, 08:42
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
Acest vot este: Adaugă tag

18061130
222.Vot final
19 Jun 2012, 08:41
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Acest vot este: Adaugă tag

242263
223.Vot final
19 Jun 2012, 08:40
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Acest vot este: Adaugă tag

1691162
224.PLx 832/2010/2011 A - vot final
19 Jun 2012, 08:39
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa
Acest vot este: Adaugă tag

17867111
225.Retrimitere la comisie
19 Jun 2012, 08:38
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
Acest vot este: Adaugă tag

74166170
226.Retrimitere la comisie
19 Jun 2012, 08:37
Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
Acest vot este: Adaugă tag

2254242
227.Retrimitere la comisie
19 Jun 2012, 08:37
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Acest vot este: Adaugă tag

43194141
228.Prezenţă
19 Jun 2012, 08:28
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
229.Retrimitere la comisie
19 Jun 2012, 07:52
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Acest vot este: Adaugă tag

2610241
230.Plx 134/2012 amr.2
18 Jun 2012, 15:52
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Acest vot este: Adaugă tag

153541
231.Stabilire timpi dezbatere
18 Jun 2012, 15:23
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Acest vot este: Adaugă tag

65120
232.Retrimitere la comisie
18 Jun 2012, 15:11
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii
Acest vot este: Adaugă tag

412821
233.Stabilire timpi dezbatere
18 Jun 2012, 14:59
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
Acest vot este: Adaugă tag

88001
234.pct.3 de pe ordinea de zi
18 Jun 2012, 14:31
None
Acest vot este: Adaugă tag

69762
235.Retrimitere la comisie
14 Jun 2012, 12:14
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
Acest vot este: Adaugă tag

169140
236.Vot final
14 Jun 2012, 12:10
Proiectul Legii energiei electrice și a gazelor naturale
Acest vot este: Adaugă tag

186372
237.Vot final
14 Jun 2012, 12:10
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
Acest vot este: Adaugă tag

184292
238.Vot final
14 Jun 2012, 12:09
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Acest vot este: Adaugă tag

186450
239.Vot final
14 Jun 2012, 12:09
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010
Acest vot este: Adaugă tag

187441
240.Vot final
14 Jun 2012, 12:08
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Acest vot este: Adaugă tag

185350
241.Vot final
14 Jun 2012, 12:07
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Acest vot este: Adaugă tag

179470
242.Prezenţă
14 Jun 2012, 12:03
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
243.PL 541/2011 ama.26 - si PL 704/2011 PL 705/2011 Pl 462/2011.
14 Jun 2012, 11:17
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Acest vot este: Adaugă tag

183466
244.Repetarea votului pentru nr.crt.13 din raportul înlocuitor
14 Jun 2012, 11:07
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Acest vot este: Adaugă tag

1867110
245.PL 541/2011 ama.13 - si PL 704/2011 PL 705/2011 Pl 462/2011.
14 Jun 2012, 11:06
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010
Acest vot este: Adaugă tag

56281244
246.Prelungire program de lucru până la epuizarea ordinei de zi
14 Jun 2012, 10:59
None
Acest vot este: Adaugă tag

15720113
247.Retrimitere la comisie
14 Jun 2012, 10:50
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Acest vot este: Adaugă tag

1715973
248.Test 2
14 Jun 2012, 08:22
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
249.Test 3
14 Jun 2012, 08:22
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
250.Test 4
14 Jun 2012, 08:22
None
Acest vot este: Adaugă tag

0000
Previous | Next


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.